Highlights of 2016 – Barcelona

Minulý rok sme konečne začali s aktívnejšou propagáciou.

V Júli sme sa zúčastnili medzinárodnej SAP Treasury konferencie v Barcelone. Prvýkrát sme mali aj malý stánok (tieto veci sa ešte len učíme robiť, takže bez fotografie )
Čo bolo ale oveľa dôležitejšie bola pochvala, ktorej sa nám dostalo od jedného z našich významných zákazníkov – Zalanda. Vedúci ich Treasury oddelenia bol jedným z hlavných speakrov konferencie. Prezentoval dynamický rozvoj Treasury v rámci svojej spoločnosti.

Bol to naozaj skvelý pocit počuť pozitívnu spätnú väzbu na našu prácu pred širokou audienciou. Zalandu sme pomohli a pomáhame vytvoriť integrované riešenie umožňujúce automatickú identifikáciu otvorených pozícií, následne vytvorenie dopytu v 360T a po potvrdení vytvorenie obchodu v SAP a jeho prepojenie s otvorenou pozíciou identifikovanou na začiatku celého procesu. Tešíme sa na ďalší spoločný rozvoj Treasury riešenia.

Screen Shot 2016-12-29 at 11.06.08