SAP Forum Slovensko

Najbližšie nás môžete stretnúť na SAP konferencii v Šamoríne, na ktorej sa zúčastníme ako SAP Forum Partner  SAP_Forum_2017

Do skorého videnia!

ZC tím