arrowico-closeico-facebookicon-globeico-linkedinico-pinplusicon-twitter

Váš partner pre SAP systémy

Ponúkame Vám nadštandardné formy využitia informačných systémov pri budovaní Vašej firmy.

kontaktujte nás
Skrolujte

naše služby

Ťažiskom našich aktivít je poradenstvo.

Vlastné komplexné riešenia na báze SAP

Navrhujeme, vyvíjame a implementujeme vlastné a jedinečné riešenia špecializovaných modulov podnikového informačného systému SAP: Financie (Treasury and Risk Managment, Finance, Controlling), Logistika (Sales and Distribution, Business Warehouse, Material Management), Ľudské zdroje (Human Resources).

Štandardné implementácie SAP systémov

Financie (Treasury a Risk Management, SAP ERP Financials, Exposure ManagementCommodity ManagementCash and Liquidity Management), Logistika (Materials Management, Sales and Distribution, Quality Management).

Riešenia pre správu finančných investícií

Riešenia pre správu finančných inštrumentov (nástrojov) ako: cenných papierov, derivátov, FX obchodov a obchodov peňažného trhu ako aj ďalších špecifických finančných produktov.

Analýza a optimalizácia aplikačnej architektúry

Systém SAP je prevádzkovateľný na rôznych softvérových a hardvérových platformách. Základným princípom je 3-vrstvová architektúra typu klient-server: databázová vrstva (ukladanie a načítanie dát), aplikačná vrstva (prevádzka funkcií súvisiacich s riadením podnikovej ekonomiky), prezentačná vrstva (zobrazenie grafického používateľského rozhrania).


novinky

zobraziť viac noviniek

naši klienti

Nami navrhnuté riešenia využívajú slovenské, české a zahraničné spoločnosti.

staňte sa naším klientom
Škoda Auto a.s.
Automobilový priemysel
S / 4 HANA Implementácia riadenia hotovosti a plánovania likvidity. Implementácia bankovej komunikácie a správy bankových účtov. Podpora platformy Global Treasury. Integrácia platieb a bankových výpisov do novej platformy elektronického obchodu. Podpora modulu FI. Podpora modulu FI-CA.
Etihad Etisalat (Mobily)
Telekomunikačné služby
Implementácia centralizovaného platobného riešenia na systéme S / 4 HANA pomocou modulu riadenia platieb (Payment factory). Implementácia Treasury a riadenia rizík. Integrácie H2H do 8 rôznych miestnych a globálnych bánk pomocou systému SAP MBC. Automatizácia spracovania platieb a bankových výpisov. Plánovanie hotovosti a likvidity.
Raiffeisen Investičná spoločnosť, Raiffeisen Penzijná spoločnosť
Finančné služby
Celková implementácia SAP TRM a FI. V oblasti Treasury špeciálny vývoj pre správu aktív fondov a správcovskej spoločnosti. Automatický online dopyt trhových dát z Bloombergu, automatické rozhrania na bankové systémy a depozitár.
Emirates Global Aluminium
Spracovanie hliníka
Implementácia SAP Treasury a Risk manažmentu. Najmodernejšie platobné integrácie do 4 veľkých bánk vrátane implementácie do BCM. FX obchodovanie na rozhraní 360T. Funkčné rozhranie s agentúrami Reuters a Bloomberg. Prenos do GL a mnoho vlastných funkčných vývojov TRM. Integrácia SWIFT pre platby a bankové výpisy.
KBC Asset Management Group
Finančné služby
Migrácia a update systému SAP v Českej republike o funkčnosť slovenských fondov.
Generali Investments CEE
Finančné služby
Celkový rozvoj riešenia pre správu podielových fondov na báze IS SAP a servis systému pre Českú republiku, Bulharsko a Rusko.
Kooperativa poisťovňa
Poistenie
Komplexné riešenie pre správu finančných umiestnení. Euro konverzia, podpora, vývoj nových funkcií pre Treasury & Risk Management.
ČSOB Asset Management, ČSOB Penzijná spoločnosť
Finančné služby
Komplexné riešenie pre správu portfólia penzijnej a investičnej spoločnosti. Implementácia centrálneho riešenia a podpora SAP systému.

o nás

Sme dynamický tím s bohatými odbornými znalosťami a praktickými skúsenosťami v oblasti finančných služieb a IT. Poskytujeme viac ako len štandardné riešenia Vašich problémov.

Michal Zátopek
CSO
Dalibor Raduch
CTO


Tím Treasury poskytuje poradenské služby so zameraním na modul systému SAP – Financial supply chain management (Treasury). Naši skúsení konzultanti s dlhoročnou praxou vám pomôžu navrhnúť a implementovať riešenie poskytované systémom SAP, ktoré slúži na uľahčenie rozhodovacích procesov v oblasti financií a finančného reportingu. Riešenia vyvinuté na mieru našou firmou poskytujú pridanú hodnotu k vášmu SAP riešeniu a prispôsobia ho k vašim požiadavkám a potrebám. Kľúčové pre nás, je implementovanie aktuálnych trendov vo finančnom svete do nášho produktového portfólia. Naše služby vám preto pomôžu pri zmenách finančných štandardov a upravia váš systém na nové prostredie.

Produktové portfólio tímu Treasury zahŕňa riešenia pre správu investičných nástrojov, zaisťovacieho účtovníctva (hedge accounting), riadenie hotovostnej pozície a plánovanie likvidity ako aj portfólio analytických nástrojov systému SAP. Dlhodobé vzťahy s našimi klientami, najmä finančnými inštitúciami a výrobnými spoločnosťami dokumentujú kvalitu a dlhodobú udržateľnosť našich riešení.


Náš finančný tím SAP nie je len poskytovateľom služieb, sme vaším strategickým partnerom pri dosahovaní dokonalosti finančných procesov. Ponúkame komplexné služby SAP prispôsobené vášmu jedinečnému finančnému prostrediu.

Naši odborníci majú hlboké znalosti a skúsenosti z rôznych odvetví, ktoré nám umožňujú integrovať bezproblémové a inteligentné finančné procesy do vašej novej alebo existujúcej infraštruktúry. S využitím najnovších technológií SAP vám umožníme optimalizovať peňažné toky, riadiť riziká a s istotou prijímať rozhodnutia založené na údajoch.

Vďaka silnému pôsobeniu v strednej Európe a na Blízkom východe rozumieme zložitostiam podnikania na týchto rozmanitých trhoch.

Sme odhodlaní presadzovať inovácie v oblasti finančných riešení SAP, čím vám zabezpečíme náskok v rýchlo sa vyvíjajúcom finančnom prostredí.

Naše partnerstvo sa nekončí pri uvedení do prevádzky; naďalej ponúkame dlhodobú podporu, aby sme zabezpečili, že sa vaše systémy prispôsobia a rozšíria spolu s vaším podnikaním. Využívajte výhody proaktívneho monitorovania, včasných aktualizácií a stratégií neustáleho zlepšovania, ktoré vás udržia na čele technológií finančného riadenia.Spoločnosť Zátopek Consulting vyvinula riešenie pre správu fondov – riadenie klientských účtov. Rovnako pomenovaný tím (SAP KÚ) poskytuje širokú škálu služieb podporujúcich Klientské účty v SAPe. Každý člen tímu bol špeciálne trénovaný na to, aby mohol zaviesť, prispôsobiť a podporovať toto jedinečné riešenie pre oblasti zamerané na riadenie investičných fondov a účtov individuálnych investorov, na obchodníkov s fondami, na agentov alebo penzijné spoločnosti.

Náš tím podporuje komplexnú implementáciu riešenia, pomôže s definovaním a realizáciou riešenia na mieru alebo výberom najvhodnejšej časti riešenia. Neskôr náš tím zabezpečí vyzrievanie riešenia Klientských účtov jeho pravidelnými ošetrovaním a rozširovaním. V neposlednom rade, denná prevádzka nezostane bez podpory, nakoľko náš tím poskytuje dennú podporu pre klientské centrum, obchodnú sieť alebo správcov fondov.


ABAP vývojársky tím zabezpečuje všetky typy programátorských aktivít potrebných pre kvalitné dodanie služieb a riešení našim zákazníkom a partnerom. Úzko spolupracuje so všetkými tímami ako Treasury, Finance a Banking, Basis, QA (Quality assurance), atď.

Náš tím poskytuje komplexný vývoj na SAP backende aj frontende ako aj prepojenie medzi SAP-ovými alebo ne-SAP-ovými systémami. Zameriavame sa na najnovšie trendy vývoja a vývojárskych nástrojov podľa aktuálneho odporúčania SAP štandardu. Veľmi dôležitá je pre nás kvalita a komplexnosť dodaného riešenia so zameraním aj na výkon a požadovanú bezpečnosť. Okrem dôslednej analýzy, vývoja a testu zabezpečujeme aj dodanie kvalitnej a podrobnej technickej dokumentácie k danému riešeniu.


Sme tím špecialistov v oblasti SAP bázy, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s technickým návrhom, implementáciou a podporou SAP riešení v prostredí on-premise, SAP cloud, prípadne hybridných riešení.

Máme skúseností s konverziou/migráciou z SAP ERP na SAP S/4 HANA a taktiež s konverziou databáz Oracle, ASE, MS SQL do SAP HANA databázy.

Podporujeme zákazníkov v ich každodenných činnostiach v systéme SAP, proaktívne monitorujeme systémové prostredie zákazníka, pravidelne kontrolujeme bezpečnosť systémového prostredia a spoľahlivo riešime vzniknuté problémy.

Náš tím bázy poskytuje zákazníkom riešenia, ktoré sú založené na štandardizácii a automatizácií procesov, využíva osvedčené postupy a využívajú inovácie a nové technológie.

Náš tím bázy ponúka širokú škálu technických služieb na zabezpečenie bezproblémového fungovania systému a prostredia SAP, nižšie uvádzame niektoré zo štandardných služieb poskytovaných tímom bázy:

1. Inštalácia a konfigurácia: Tím bázy inštaluje a konfiguruje systém SAP vrátane nastavenia a konfigurácie databázy, aplikačného servera a ďalších technických komponentov potrebných na prevádzku systému SAP.

2. Monitorovanie a údržba systému: Tím bázy monitoruje systém SAP, aby zabezpečil jeho bezproblémový chod, vykonáva pravidelné činnosti údržby systému, ako je aplikácia záplat, aktualizácií a servisných balíkov.

3. Správa používateľov: Tím bázy spravuje používateľské účty v systéme SAP vrátane vytvárania nových používateľov, prideľovania rolí a oprávnení a správy hesiel používateľov.

4. Zálohovanie a obnovenie: Tím bázy pravidelne zálohuje systém SAP a v prípade zlyhania systému vykonáva činnosti obnovy systému SAP.

5. Ladenie výkonu: Tím bázy monitoruje výkon systému a vykonáva potrebné zmeny na zlepšenie výkonu, napríklad ladí nastavenia databázového a aplikačného servera.

6. Správa zabezpečenia: Tím bázy zabezpečuje bezpečnosť systému SAP vrátane implementácie bezpečnostných politík, správy rolí a oprávnení používateľov a monitorovania činnosti systému z hľadiska prípadného narušenia bezpečnosti.

7. Správa rozhraní: Tím bázy monitoruje integráciu systému SAP s inými systémami, ako je softvér tretích strán alebo externé zdroje údajov.

8. Správa transportov: Tím bázy riadi prenos zmien v systéme SAP z vývojového do testovacieho a produkčného prostredia.

9. Aktualizácie systému: Tím bázy riadi proces aktualizácie systému SAP vrátane plánovania a testovania aktualizácie, ako aj vykonania samotnej aktualizácie.

10. Správa SAP prostredia: Tím bázy spravuje systém SAP Solution Manager, ktorý sa používa na správu prostredia SAP a podporu business procesov.


Náš QA Tím sa zameriava na udržiavanie vysokej kvality služieb a dodávaného diela voči zákazníkom. Pozornosť našich kolegov sa sústreďuje na každý stupeň dodávky od počiatočných fáz analýzy, definícií požiadaviek, cez fázu vývoja až po nasadenie finálneho produktu do funkčnej prevádzky.

Okrem našich štandardných činností medzi ktoré patrí tvorba testovacej dokumentácie, príprava dát či vykonávanie testov sa orientujeme aj na správne nastavenie procesov kvality, definovanie metodiky, či stratégie testovania ako aj podpora a riadenie testovania a asistencia pri uživateľsko-akceptačných testoch našich klientov. Potrpíme si na osobitný prístup a nastavenie našich služieb podľa individuálnych potrieb každého zákazníka, čomu následne prispôsobujeme poradenstvo a výber správnych nástrojov pre riadenie kvality a metrík na ich monitorovanie.


Operations je podporné oddelenie na rozhraní medzi externým zákazníkom a interným zákazníkom, či jednotlivými prevádzkovými tímami s cieľom udržať kvalitu našich služieb. Koordinuje a dohliada na činnosti na každej úrovni organizácie. Operations oddelenie pomáha zlepšovať dobré meno organizácie, a tým pozitívne ovplyvňuje jej schopnosť dosahovať ciele rastu a stability.

Náš tím zastrešuje viaceré oblasti ako je marketing, účtovníctvo, správa obchodných vzťahov, facility a ľudské zdroje.

Naši manažéri tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri plnení cieľov spoločnosti implementáciou riešení na podporu produktivity, spokojnosti zákazníkov a udržanie zamestnancov.

Medzi hlavné zodpovednosti oddelenia patrí tvorba firemných politík, monitorovanie dodržiavania a dohľad nad projektmi a jednotlivými rozpočtami.

V neposlednom rade dohliada na rozvoj a politiku ľudských zdrojov, školenia a kontroly výkonnosti.


Portfólio Office (PFO) je tvorená skupinou odborníkov, ktorí poskytujú podporu projektovým manažérom a vedeniu spoločnosti v súvislosti s projektmi realizovanými ako u zákazníkov, tak aj interne.

Medzi ich hlavné úlohy patria:
• Definovanie a udržiavanie firemných štandardov a prostredia pre riadenie portfólia projektov
• Príprava a spolupráca pri príprave projektov a podpora v priebehu ich celého životného cyklu
• Úvodné nastavenie projektového prostredia pre nové projekty adresára, vzory
• Poskytovanie asistencie projektovým manažérom a tímom v priebehu celého životného cyklu projektu/programu (konzultácia, administratívna podpora, služby Projektovej kancelárie atď.)
• Správa a rozvoj nástrojov pre riadenie portfólia, projektov – Jira, Confluence , atd.

kariéra

Vždy radi privítame nové talenty v našom tíme. Pošlite nám svoj životopis a staňte sa jedným z nás.

poslať životopis

kontakt

Neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám poradíme alebo navrhneme optimálne riešenie.

Zatopek Consulting, a.s.

Digital park I., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava

02/555 66 555
consult@zatopek.org
IČO 36798347
IČ DPH SK2022409598 ; CZ682834929
Tatrabanka SK 72 1100 0000 0026 2079 3223